Novýletákrozpadunerezovéhoaskleněnéhozábradlíve zjednodušenégrafické formězobrazujepolotovarypotřebnépro montážnerezovéhozábradlíprůměru42,4x2sprutovouvýplní,čtvercovéhozábradlíprůměru40x40sprutovouvýplníanerezovéhozábradlíseskleněnouvýplnís vrchnímabočnímkotvením.Rozpadyobsahujínázorné ukázkydržákůmadlaavýplně,držákůskla,sloupků,záslepek,kotvení,výplní,...
Na zadnístraně se nacházívýběr položekspolus čárovým kódem,který spolus našímobilní aplikacíumožní rychlejšínakupování azískáváníinformací opoložkách.Stačínaskenovatčárovýkód domobilního telefonuaaplikace zobrazíaktuální informaceo položce,bez nutnostivyhledávánína e-shopu.